Diensten

Home Diensten

Diensten Castellum Beveiliging

Neemt u het risico om bij een alarmmelding op uw bedrijf geconfronteerd te worden met een inbreker of vandaal? Als u wilt voorkomen dat u of uw medewerkers met fysiek geweld te maken krijgen, schakelt u de ervaren beveiligers van Castellum Beveiliging in. Zij zijn er speciaal op getraind om bij brand, inbraak en andere noodsituaties snel en adequaat te handelen. Zo voorkomt u uitval van medewerkers en bedrijfsprocessen en beperkt u de schade aan uw bedrijf.

Werkwijze 

Als in onze meldpost via de alarmcentrale een melding van uw alarmsysteem binnenkomt, wordt de dichtstbijzijnde surveillant op de situatie afgestuurd. Onze werkwijze is als volgt:

 • Onderzoek instellen naar de oorzaak van het alarm. Volgens de afgesproken instructies inspecteert de surveillant de buitenzijde van uw pand, bekijkt hij het alarmbedienpaneel en vervolgt hij zijn ronde aan de binnenkant totdat de oorzaak is achterhaald.
 • Maatregelen treffen om (verdere) schade te voorkomen of te beperken. De surveillant zorgt voor noodoplossingen. Zo laat hij opengebroken ramen en deuren dichttimmeren en lekkages stoppen. Indien nodig schakelt hij hulpdiensten zoals politie en brandweer in. In zijn hoedanigheid als sleutelhouder laat hij hulpverleners binnen en begeleidt hij hen. Als de situatie veilig is, schakelt hij het alarm weer in.
 • Rapportage maken. In een rapportage vermeldt de surveillant de aangetroffen bijzonderheden. Daarnaast registreert ons geavanceerde kloksysteem op welke tijdstippen hij op welke plekken in uw pand is geweest. U ontvangt hiervan een automatische rapportage.
 • Controleren van de werking van uw alarm. Voordat de surveillant vertrekt, checkt hij of nieuwe meldingen bij de alarmcentrale ontvangen worden. De situatie is nu veilig.

Contact

Wie een evenement organiseert en grote groepen mensen samenbrengt, weet hoe belangrijk veiligheid is. Hoe goed uw keuze voor lokatie, decor, muziek, sprekers en artiesten ook is, de gewenste sfeer ontstaat alleen als de bezoekers zich ook veilig voelen.

Bewaking van sfeer en orde

De evenementenbeveiligers van Castellum Beveiliging zijn specifiek opgeleid voor het bewaken van de sfeer en orde tijdens uw evenement. Door hun ruime ervaring en doortastende houding zijn zij in staat adequaat op uiteenlopende calamiteiten in te spelen. Tot hun taken kunnen horen:

  • Parkeerbegeleiding.
  • Toegangscontrole.
  • Bevordering van de zalendoorstroming.
  • Uitzetting van bezoekers met ongewenst gedrag.
  • Begeleiding van hulpdiensten.
  • Artiestenbegeleiding en podiumbewaking.
  • Vervulling visitekaartjefunctie.

Contact

Trekt u aan het eind van de dag met een gerust hart de deur van uw bedrijf achter u dicht? Tot aan het moment dat de volgende ochtend uw eerste medewerker arriveert, hebben inbrekers, overvallers en vandalisten vrij spel. Ook kan brand of storm ongemerkt een ravage aanrichten en – in het ergste geval – uw bedrijf stil leggen.

Het inschakelen van de surveillancediensten van Castellum Beveiliging werkt preventief tegen diefstal, inbraak, brand, vandalisme en andere calamiteiten.

Brand- en sluitronde

De mobiel surveillanten zijn tijdens hun ronde alert op verdachte personen en voertuigen in de directe omgeving, niet afgesloten ramen en deuren en brandgevaarlijke situaties. Ook checken zij of medewerkers of bezoekers zich hebben ingesloten. Per ongeluk, bijvoorbeeld door een medisch probleem, of opzettelijk, met foute motieven.

Openingsronde

Als u uw pand op het gewenste tijdstip laat openen door de beveiligers van Castellum Beveiliging, bent u ervan verzekerd dat uw medewerkers hun werkplek op tijd én veilig bereiken. Een goed begin van de dag.

Sluitbegeleiding

Terwijl uw personeel zich richt op het afronden van werkzaamheden en het correct afsluiten van het pand, observeren de beveiligers van Castellum Beveiliging de omgeving. De beveiliger vertrekt pas als hij er zeker van is dat de laatste medewerker het bedrijf en terrein veilig heeft verlaten.

Maatwerk

U bepaalt het tijdstip waarop wij langskomen. Onze surveillanten blijven totdat de situatie veilig is en checken bij het afsluiten voor vertrek bij de alarmcentrale of het alarm correct werkt. Omdat elk pand en elke situatie anders is, kunt u afspraken met ons maken over specifieke aandachtspunten. Eventuele calamiteiten worden door onze mobiel surveillant vastgelegd in een rapport en binnen 24 uur aan u en (indien nodig) aan de politie doorgegeven.

Contact

Heeft u zicht op alle bezoekers, leveranciers en goederen die uw pand of bouwobject in- en uitgaan? De beveiligers van Castellum Beveiliging houden niet alleen ’s avonds en ’s nachts, maar ook overdag professioneel toezicht. Zij bewijzen dat alertheid en een vriendelijk onthaal van uw bezoekers hand in hand gaan.

Professioneel toezicht

Tot de taken van de objectbeveiligers horen:

  • toegangscontrole;
  • sleutelbeheer;
  • ontvangst en registratie van bezoekers en leveranciers;
  • telefoonbeantwoording;
 • controle op onveilige situaties: schade wordt in de kiem gesmoord door de afgesproken bedrijfsruimtes te controleren op gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door smeulende sigarettenpeuken in prullenbakken, oververhitting in computerruimtes en lekkages.

Bouwobjectbeveiliging
Objectbeveiliging is er ook voor uw bouwproject tijdens de opleveringsfase. Vanaf het moment dat ’s avonds de bouw wordt stilgelegd tot de volgende ochtend, waakt een beveiligingsbeambte over uw keukenapparatuur, ICT- en verwarmingsinstallaties en andere waardevolle objecten.

Maatwerk
Objectbeveiliging vraagt om maatwerk, want elk object en elke situatie stellen andere eisen aan de beveiliging. Uw wensen worden vertaald in duidelijke instructies voor de objectbeveiliger.

Contact

Fraude onder eigen medewerkers en leveranciers kan voor uw bedrijf aardig in de papieren lopen. Een preventieve maatregel hiertegen is visitatie. Via uw huisregels kunt u aan personeel en andere bezoekers bekendmaken in welke gevallen zij gevisiteerd kunnen worden.

Tot de visitatiemogelijkheden van Castellum Beveiliging behoren:

 • tassencontroles: bij het verlaten van het pand controleert een beambte (steekproefsgewijs) de tassen van medewerkers.
 • kofferbakcontroles: een beambte vraagt (steekproefsgewijs) aan medewerkers die de slagbomen van uw bedrijfsterrein passeren om de kofferbak van hun auto of bestelbus te openen.
 • bezorgcontroles: Castellum Beveiliging checkt of poststukken en bestelde goederen door uw transporteur zijn bezorgd. Aan het begin en eind van de dag worden de vracht en de vrachtbrieven met elkaar vergeleken. Daarnaast kan steekproefsgewijs naar de afleveradressen worden gebeld om te verifiëren of het poststuk of de order daadwerkelijk is bezorgd.
Contact
This is image placeholder, edit your page to replace it.