Neemt u het risico om bij een alarmmelding op uw bedrijf geconfronteerd te worden met een inbreker  of vandaal? Als u wilt voorkomen dat u of uw medewerkers met fysiek geweld te maken krijgen, schakelt u de ervaren beveiligers van Castellum Beveiliging in. Zij zijn er speciaal getraind om bij brand, inbraak en andere noodsituaties snel en adequaat te handelen. Zo voorkomt u uitval van medewerkers en bedrijfsprocessen en beperkt u de schade aan uw bedrijf.

Werkwijze

Als in onze meldpost via de alarmcentrale een melding van uw alarmsysteem binnenkomt, wordt de dichtstbijzijnde surveillant op de situatie afgestuurd. Onze werkwijze is als volgt:

Onderzoek instellen naar de oorzaak van het alarm.
Volgens de afgesproken instructies inspecteert de surveillant de buitenzijde van uw pand, bekijkt hij/zij het alarmbedienpaneel en vervolgt hij/zij de ronde  aan de binnenkant totdat de oorzaak is achterhaald.

Maatregelen treffen om (verdere) schade te voorkomen of te beperken
De surveillant zorgt voor noodoplossingen. Zo laat hij/zij opengebroken ramen en deuren dichttimmeren en lekkages stoppen. Indien nodig schakelt hij/zij hulpdiensten zoals politie en brandweer in. In zijn/haar hoedanigheid als sleutelhouder laat hij/zij hulpverleners binnen en begeleidt hen. Als de situatie veilig is, wordt het alarm weer ingeschakeld.

Rapportage maken.
In een rapportage vermeldt de surveillant de aangetroffen bijzonderheden. Daarnaast registreert ons geavanceerde kloksysteem op welke tijdstippen de surveillant  op welke plekken in uw pand is geweest.  U ontvangt hiervan een automatische rapportage.

Controleren van de werking van uw alarm.
Voordat de surveillant vertrekt, checkt hij/zij of  er nieuwe meldingen bij de alarmcentrale ontvangen zijn. Zo niet, dan is de situatie veilig.